umami logo

Termeni si conditii


1. INTRODUCERE 

Prezenta secțiune definește condițiile de utilizare a website-ului https://umami.greatfood.ro/ de către potențiali vizitatori sau clienți. Prin utilizarea website-ului, consimțiți să respectați termenii și condițiile prezentei secțiuni. Dacă nu acceptați termenii și condițiile prezentei secțiuni, nu trebuie să utilizați acest website. Aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt guvernate de “Politica de confidențialitate”, care completează această secțiune de “termeni și condiții”. Vă rugam să citiți în întregime politica de confidențialitate cu privire la datele personale prelucrate accesând acest link …….. 


2. IDENTITATE 

Website-ul https://umami.greatfood.ro/ este proprietatea societății S.C. Umami Sense S.R.L. cu sediul în Orasul Sinaia, Jud. Prahova, Strada Platoul Izvor, Nr. 5, avand CUI RO 40733116 si Nr. Înreg. la Registrul Comerțului J29/1173/2019, reprezentata legal prin Oancea Romica.


3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Întregul conținut al website-ului – fotografii, elemente de grafică web, simboluri, texte, programe sau alte date sunt proprietatea Umami Sense S.R.L. și a partenerilor săi și este protejat de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completarile ulterioare. 


4. UTILIZAREA CONȚINUTULUI WEBSITE-ULUI

În calitate de utilizator, trebuie să respectați toate politicile puse la dispoziție în cadrul website-ului societății S.C. Umami Sense S.R.L. 

Nu utilizați website-ul societății S.C. Umami Sense S.R.L. în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercați să influențați sau să îl accesați în alt mod decât prin interfața și prin instrucțiunile oferite de S.C. Umami Sense S.R.L. Putem întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către dumneavoastră dacă nu respectați termenii și condițiile sau politicile noastre ori în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Navigarea pe website-ul nostru nu permite reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acesta, de către orice persoană, fără a obține în prealabil acordul nostru scris. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legilor în vigoare. Încercarea, de orice natură, de modificare a imaginilor și informațiilor prezentate pe website-ul S.C. Umami Sense S.R.L. ,dă dreptul unilateral și neechivoc deținătorilor săi legali de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte. Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal, astfel că orice încercare de a exploata website-ul în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. Umami Sense S.R.L. este interzisă.


5. RESPONSABILITATE 

S.C. Umami Sense S.R.L. face toate eforturile rezonabile pentru ca informațiile oferite pe website să fie corecte, exacte și actualizate, însă nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru omisiuni, erori în conținutul website-ului. Preparatele culinare prezentate pe website sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Cu toate acestea, S.C. Umami Sense S.R.L. va prezenta cât mai detaliat și corect produsele și serviciile, respectând acuratețea acestora. Cu excepția cazurilor în care se prevede contrariul, nu declarăm și nu garantăm:

 •     
 • Că     există identitate între produsele prezentate în imaginile     publicate pe website-ul S.C. Umami Sense S.R.L. și produsele care     vor fi livrate;      

      
 • Disponibilitatea     website-ului S.C. Umami Sense S.R.L. sau operarea acestora fără     erori sau întreruperi;

      
 • Compatibilitatea     website-ului S.C. Umami Sense S.R.L. cu sistemul de operare și     software-ul telefonului sau calculatorului utilizatorilor;     utilizarea și navigarea website-ului Umami Sense S.R.L. se     face pe răspunderea utilizatorilor. Astfel, utilizând acest     website, sunteți de acord că Umami Sense S.R.L. nu poate fi     responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse     de navigarea și utilizarea website-ului, inclusiv dar fără a se     limita la defecțiuni sau viruși care pot apărea pe computerul     dumneavoastră sau orice altă platformă pe care utilizați     website-ul.      


6. UTILIZAREA PLATFORMELOR DE COMENZI ONLINE APARȚINÂND S.C. Umami Sense S.R.L.

6.1. Comenzi

S.C. Umami Sense S.R.L. pune la dispoziția utilizatorilor și cumpărătorilor o platformă online prin care aceștia vor putea plasa o comandă pentru achiziționarea produselor afișate în interfața website-ului.

Cumpărarea produselor se poate face prin înregistrarea utilizatorilor sau completarea formularului de comandă cu datele solicitate. 

Utilizatorul/cumpărătorul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate pentru înregistrarea contului sau plasarea comenzii. S.C. Umami Sense S.R.L. răspunde pentru onorarea comenzilor primite și pentru conformitatea produselor furnizate utilizatorilor/cumpărătorilor. Prin finalizarea comenzii utilizatorul/cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și actualizate la data plasării comenzii. Prin finalizarea comenzii, utilizatorul/cumpărătorul consimte ca angajații Umami Sense S.R.L. să îl contacteze în situația în care este necesară contactarea acestuia. Umami Sense S.R.L. poate anula comanda efectuată de către utilizator/cumpărător, în urma unei notificări prealabile, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 •     
 • neacceptarea     de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în     cazul plății online;

      
 • invalidarea     tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de S.C. Umami     S.R.L., în cazul plății online;

      
 • datele     furnizate de către utilizator/cumpărător sunt incomplete și/sau     incorecte; pentru motive justificate Umami Sense S.R.L. își     rezervă dreptul de a restricționa accesul     utilizatorilor/cumpărătorilor în vederea efectuării unei comenzi     în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității     necorespunzătoare, acțiunile acestora ar putea prejudicia S.C.     Umami S.R.L.


6.2. Livrare și plată 

Umami Sense S.R.L. asigură prepararea și livrarea corespunzătoare a produselor comandate de către utilizatori/cumpărători. Plata comenzii se va face de către clienți prin modalitățile puse la dispoziție de către Umami Sense S.R.L.  

Societatea Umami Sense S.R.L. nu va putea fi trasă la răspundere pentru orice întârziere în executare sau neexecutarea furnizării produselor în cazul în care apar probleme ca urmare a oricărui eveniment care este în afara controlului său. 


6.3. Politica de retur și responsabilitate 

Preparatele culinare prezentate pe website-ul Umami Sense S.R.L. sunt cu titlu orientativ, iar anumite caracteristici pot diferi față de imagini. Umami Sense S.R.L. poate publica pe website produse/promoții practicate de către acesta într-un anumit interval de timp și în limita stocului disponibil. Astfel, Umami Sense S.R.L. își asumă dreptul de a nu onora anumite comenzi, în cazul în care produsele respective nu mai fac parte din oferta curentă. 

În cazul în care un produs comandat de către utilizator/cumpărător nu poate fi livrat de către Umami Sense S.R.L. , acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul clientului contravaloarea comenzii. Umami Sense S.R.L. răspunde pentru rezolvarea reclamațiilor sau problemelor sesizate de clienți în legătură cu calitatea produselor, cu livrarea acestora sau în legătură cu orice alte aspecte legate de prepararea, vânzarea și livrarea produselor, după preluarea comenzii transmise prin intermediul platformei online. În cazul în care, în urma verificării, se dovedește că produsele nu respectă cerințele menționate de către client în formularul de comandă, produsele se înlocuiesc. 

Conform art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de returnare: 

 •     
 • produse     confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau     personalizate în mod clar;

      
 • produse     care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

      
 • produse     sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a     sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate     de consumator;

      
 • produse     care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil     amestecate cu alte elemente.7. PROMOȚII ȘI OFERTE SPECIALE 

Echipa Umami Sense S.R.L. își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a ofertelor speciale pe care le desfășoară. Promoțiile active sunt aduse la cunoștință clienților prin intermediul website-ului, al aplicației Umami, prin e-mail sau alte modalități de promovare. De promoții beneficiază doar acei participanți care respectă întocmai regulile afișate, Umami Sense S.R.L. rezervându-și dreptul de a întrerupe sau anula în orice moment promoția fără o notificare prealabilă. 


8. MODIFICĂRI

Umami Sense S.R.L. își rezervă dreptul de a amenda, modifica, actualiza, întrerupe operarea acestui website sau al oricărui conținut publicat pe acest website în orice moment, fără o notificare prealabilă. Putem, de asemenea, modifica și acești termeni și condiții la anumite intervale de timp.
9. DISPUTE ȘI CONFLICTE

Orice conflict ivit între Umami Sense S.R.L. și clienți va urma calea unei concilieri amiabile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale în vigoare de la momentul respectiv, soluționarea conflictelor fiind de competența instanțelor române. 

Fiind de acord cu acești termeni și condiții clientul își asumă în totalitate aceste riscuri.


10. DISPOZIȚII FINALE 

În cazul în care una sau mai multe clauze din cele menționate mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, clauza declarată nulă nu va afecta validitatea celorlalte clauze, cu excepția cazului în care se găsește în strânsă legătură cu aceasta din urmă.